ดาหาชาดา http://dahachada.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-12-2009&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-12-2009&group=1&gblog=117 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[RIP Kim Peek : the real Rain Man]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-12-2009&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-12-2009&group=1&gblog=117 Wed, 23 Dec 2009 15:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-12-2009&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-12-2009&group=1&gblog=115 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กับน้องหมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-12-2009&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-12-2009&group=1&gblog=115 Thu, 03 Dec 2009 20:28:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-02-2009&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-02-2009&group=1&gblog=114 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ่งใด ๆก็ดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-02-2009&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-02-2009&group=1&gblog=114 Wed, 25 Feb 2009 20:26:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-09-2008&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-09-2008&group=1&gblog=110 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ดีจังดั่งใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-09-2008&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-09-2008&group=1&gblog=110 Fri, 26 Sep 2008 1:40:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-09-2008&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-09-2008&group=1&gblog=109 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันเป็นของเธอคนเดียวเท่านั้น แล้วเธอเล่าฝันแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-09-2008&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-09-2008&group=1&gblog=109 Sun, 21 Sep 2008 0:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=17-08-2008&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=17-08-2008&group=1&gblog=108 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุนเขาแห่งเลห์-ลาดัคห์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=17-08-2008&group=1&gblog=108 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=17-08-2008&group=1&gblog=108 Sun, 17 Aug 2008 22:50:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-08-2008&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-08-2008&group=1&gblog=107 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับไป Moon Land กันอีกที ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-08-2008&group=1&gblog=107 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-08-2008&group=1&gblog=107 Wed, 13 Aug 2008 21:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-08-2008&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-08-2008&group=1&gblog=106 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสาบดาล ที่ศรีนาการ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-08-2008&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-08-2008&group=1&gblog=106 Mon, 11 Aug 2008 15:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=07-08-2008&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=07-08-2008&group=1&gblog=105 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[สารพัดรูปที่ศรีนาการ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=07-08-2008&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=07-08-2008&group=1&gblog=105 Thu, 07 Aug 2008 16:04:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=103 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้แห่งศรีนาการ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=103 Mon, 04 Aug 2008 20:51:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=102 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ถึงศรีนาการ์แล้ว ยังไม่ได้เล่าอะไรเลย เอารูปไปดูก่อนนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-08-2008&group=1&gblog=102 Mon, 04 Aug 2008 21:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=101 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[พาโนราม่าระหว่างทางคาร์กิลไปศรีนาการ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=101 Thu, 31 Jul 2008 15:57:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=100 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เลห์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-07-2008&group=1&gblog=100 Thu, 31 Jul 2008 8:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-07-2008&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-07-2008&group=1&gblog=99 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เลห์ -- ฤ พระเจ้าจะยังไม่ตาย?3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-07-2008&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-07-2008&group=1&gblog=99 Tue, 29 Jul 2008 8:34:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-07-2008&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-07-2008&group=1&gblog=98 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เลห์-ลาดัคห์ ฤาพระเ้จ้าจะยังไม่ตาย? 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-07-2008&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=26-07-2008&group=1&gblog=98 Sat, 26 Jul 2008 9:24:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-07-2008&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-07-2008&group=1&gblog=97 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เลห์ - ลาดัค : ฤาพระเจ้าจะยังไม่ตาย? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-07-2008&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-07-2008&group=1&gblog=97 Thu, 24 Jul 2008 0:46:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-07-2008&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-07-2008&group=1&gblog=96 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Incredible India : อินเดีย โคตรจะเหลือเชื่อ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-07-2008&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-07-2008&group=1&gblog=96 Mon, 21 Jul 2008 6:32:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-07-2008&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-07-2008&group=1&gblog=95 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อยามฝนตก...หัวอกยิ่งคลุ้มคลั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-07-2008&group=1&gblog=95 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-07-2008&group=1&gblog=95 Tue, 08 Jul 2008 21:17:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-07-2008&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-07-2008&group=1&gblog=94 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝรั่งข้างเสา......]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-07-2008&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-07-2008&group=1&gblog=94 Tue, 01 Jul 2008 6:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-06-2008&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-06-2008&group=1&gblog=93 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เมาดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-06-2008&group=1&gblog=93 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-06-2008&group=1&gblog=93 Sun, 29 Jun 2008 20:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-06-2008&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-06-2008&group=1&gblog=92 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[pix of the reclining Buddha---rematch]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-06-2008&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-06-2008&group=1&gblog=92 Sat, 28 Jun 2008 23:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-06-2008&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-06-2008&group=1&gblog=91 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[พาโนราม่า วัดอรุณ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-06-2008&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-06-2008&group=1&gblog=91 Tue, 24 Jun 2008 5:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-06-2008&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-06-2008&group=1&gblog=90 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าเตียน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-06-2008&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-06-2008&group=1&gblog=90 Mon, 23 Jun 2008 22:51:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-05-2008&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-05-2008&group=1&gblog=89 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิงนกข้างหน้าต่าง 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-05-2008&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-05-2008&group=1&gblog=89 Sun, 25 May 2008 18:55:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-05-2008&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-05-2008&group=1&gblog=88 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เขาดินวนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-05-2008&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=24-05-2008&group=1&gblog=88 Sat, 24 May 2008 22:11:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-05-2008&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-05-2008&group=1&gblog=87 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิงนก....ข้างหน้าต่าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-05-2008&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=21-05-2008&group=1&gblog=87 Wed, 21 May 2008 19:05:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=86 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[the only hope we have?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=86 Mon, 19 May 2008 2:27:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=85 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[วันทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-05-2008&group=1&gblog=85 Mon, 19 May 2008 1:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-05-2008&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-05-2008&group=1&gblog=84 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนฝนจะตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-05-2008&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-05-2008&group=1&gblog=84 Mon, 12 May 2008 20:39:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-05-2008&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-05-2008&group=1&gblog=83 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-05-2008&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-05-2008&group=1&gblog=83 Fri, 09 May 2008 11:21:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=82 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[the First Kiss of Love --- Lord Byron]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=82 Sun, 04 May 2008 6:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=81 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[When we two parted -- Lord Byron]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-05-2008&group=1&gblog=81 Sun, 04 May 2008 12:17:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-04-2008&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-04-2008&group=1&gblog=80 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เรืองแสง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-04-2008&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-04-2008&group=1&gblog=80 Sun, 20 Apr 2008 15:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-04-2008&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-04-2008&group=1&gblog=79 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ละเวงกับชาลี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-04-2008&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=19-04-2008&group=1&gblog=79 Sat, 19 Apr 2008 23:55:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-04-2008&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-04-2008&group=1&gblog=78 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[หลอนดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-04-2008&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-04-2008&group=1&gblog=78 Tue, 15 Apr 2008 21:24:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-04-2008&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-04-2008&group=1&gblog=77 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิดที่ข้างบ้าน..ทุกวัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-04-2008&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-04-2008&group=1&gblog=77 Mon, 14 Apr 2008 22:55:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-04-2008&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-04-2008&group=1&gblog=76 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ขี้เกียจ เครียด จน .... ถ่ายรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-04-2008&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=12-04-2008&group=1&gblog=76 Sat, 12 Apr 2008 21:26:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-04-2008&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-04-2008&group=1&gblog=75 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ยังอยู่ที่ภูหลวง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-04-2008&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-04-2008&group=1&gblog=75 Thu, 10 Apr 2008 16:14:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-04-2008&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-04-2008&group=1&gblog=74 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูหลวงหน้าร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-04-2008&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-04-2008&group=1&gblog=74 Wed, 09 Apr 2008 20:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-02-2008&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-02-2008&group=1&gblog=73 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[La Vie en Fleur ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-02-2008&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-02-2008&group=1&gblog=73 Fri, 29 Feb 2008 20:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-01-2008&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-01-2008&group=1&gblog=72 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกเสี้ยว......หรือเปล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-01-2008&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-01-2008&group=1&gblog=72 Sun, 13 Jan 2008 14:40:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2008&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2008&group=1&gblog=71 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพถ่ายกับบทกวี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2008&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2008&group=1&gblog=71 Sat, 05 Jan 2008 15:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-12-2007&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-12-2007&group=1&gblog=70 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[วันถ่ายรูปอีกแล้ว.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-12-2007&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=31-12-2007&group=1&gblog=70 Mon, 31 Dec 2007 16:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=16-12-2007&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=16-12-2007&group=1&gblog=69 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อยเปื่อยตามใจกล้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=16-12-2007&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=16-12-2007&group=1&gblog=69 Sun, 16 Dec 2007 18:18:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-12-2007&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-12-2007&group=1&gblog=68 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[สารพัดรูปในวันหยุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-12-2007&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-12-2007&group=1&gblog=68 Tue, 11 Dec 2007 20:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-10-2007&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-10-2007&group=1&gblog=67 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[the Wind beneath my wings ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-10-2007&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-10-2007&group=1&gblog=67 Tue, 02 Oct 2007 14:49:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=66 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่อง พระเจ้า เทพเจ้า และเทวดา4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=66 Mon, 23 Jan 2006 22:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=65 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่อง พระเจ้า เทพเจ้า และเทวดา3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=23-01-2006&group=1&gblog=65 Mon, 23 Jan 2006 20:05:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-03-2005&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-03-2005&group=1&gblog=64 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[มดเท็จเป็นธรรมชาติของความรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-03-2005&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-03-2005&group=1&gblog=64 Fri, 04 Mar 2005 20:33:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-01-2006&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-01-2006&group=1&gblog=63 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจ ฤา คือ พรานผู้เปล่าเปลี่ยว --- The Heart is the Lonely Hunter by Carson McCullers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-01-2006&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-01-2006&group=1&gblog=63 Wed, 25 Jan 2006 22:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=61 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ผี ผี ผี ผี และผี 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=61 Wed, 11 Jan 2006 23:30:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=60 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ผี ผี ผี ผี และ ผี 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=60 Wed, 11 Jan 2006 2:07:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=59 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ผี ผี ผี ผี และผี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=59 Wed, 11 Jan 2006 2:00:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=58 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[คำสอนของไม้จิ้มแข่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-01-2006&group=1&gblog=58 Wed, 11 Jan 2006 1:05:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-12-2005&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-12-2005&group=1&gblog=57 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องสั้นอารมณ์ระริก "คืนพระจันทร์เป็นใจ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-12-2005&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-12-2005&group=1&gblog=57 Tue, 20 Dec 2005 1:53:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-03-2005&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-03-2005&group=1&gblog=56 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[จับเพื่อที่จะปล่อย.........]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-03-2005&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=11-03-2005&group=1&gblog=56 Fri, 11 Mar 2005 2:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-10-2005&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-10-2005&group=1&gblog=55 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Stanzas for Music]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-10-2005&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-10-2005&group=1&gblog=55 Sat, 29 Oct 2005 1:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-01-2005&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-01-2005&group=1&gblog=54 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[the third day ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-01-2005&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=20-01-2005&group=1&gblog=54 Thu, 20 Jan 2005 15:30:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-01-2006&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-01-2006&group=1&gblog=53 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่พบเธอ.............]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-01-2006&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-01-2006&group=1&gblog=53 Sun, 08 Jan 2006 11:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-12-2005&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-12-2005&group=1&gblog=52 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายขนาดร้อยตอนก็ไม่รู้จะจบหรือเปล่า เรื่อง รักเอย... อย่าเลยลับไป (มั้ง) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-12-2005&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=14-12-2005&group=1&gblog=52 Wed, 14 Dec 2005 23:13:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-12-2004&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-12-2004&group=1&gblog=51 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[life is suck.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-12-2004&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=28-12-2004&group=1&gblog=51 Tue, 28 Dec 2004 15:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-03-2005&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-03-2005&group=1&gblog=50 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เขียนจากหัวใจ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-03-2005&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=08-03-2005&group=1&gblog=50 Tue, 08 Mar 2005 0:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-03-2005&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-03-2005&group=1&gblog=49 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[My photos-- Leaves, Flowers and Trees]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-03-2005&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-03-2005&group=1&gblog=49 Sun, 06 Mar 2005 15:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=48 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอว์เรนซ์ ออฟ อาราเบีย:ราชาแห่งทะเลทราย 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=48 Thu, 03 Mar 2005 9:50:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=47 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ลอว์เรนซ์ ออฟ อาราเบีย:ราชาแห่งทะเลทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=47 Thu, 03 Mar 2005 23:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=46 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[อินทรีดำ : ฤาเขาจะเป็นวีระบุรุษคนสุดท้าย????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=03-03-2005&group=1&gblog=46 Thu, 03 Mar 2005 23:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-01-2006&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-01-2006&group=1&gblog=45 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้เหงา....กับเจ้าสาวแห่งความเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-01-2006&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=15-01-2006&group=1&gblog=45 Sun, 15 Jan 2006 22:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=27-09-2005&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=27-09-2005&group=1&gblog=44 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[โคลงสี่สุภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=27-09-2005&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=27-09-2005&group=1&gblog=44 Tue, 27 Sep 2005 0:47:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-03-2005&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-03-2005&group=1&gblog=43 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[My grief ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-03-2005&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-03-2005&group=1&gblog=43 Tue, 29 Mar 2005 11:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-12-2004&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-12-2004&group=1&gblog=42 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[the first day ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-12-2004&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=25-12-2004&group=1&gblog=42 Sat, 25 Dec 2004 20:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=41 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Episode LXXXX โต้วาทีครั้งที่สอง"เพียงใจสัมพันธ์ ผูกพันนั้นก็ลึกล้ำ โดยไม่ต้องถลำมีสัมพันธ์ทางกาย" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=41 Mon, 06 Feb 2006 3:59:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=40 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Episode LXXXIX "เพียงใจสัมพันธ์ ผูกพันนั้นก็ลึกล้ำ โดยไม่ต้องถลำมีสัมพันธ์ทางกาย"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=40 Mon, 06 Feb 2006 3:47:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=39 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[มือถือ มือถือ มือถือ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-02-2006&group=1&gblog=39 Mon, 06 Feb 2006 19:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-10-2005&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-10-2005&group=1&gblog=38 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Nickel and Dimed : on (not) Getting By in America]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-10-2005&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-10-2005&group=1&gblog=38 Sun, 30 Oct 2005 19:13:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-10-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-10-2005&group=1&gblog=37 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[To Dream the Impossible Dream ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-10-2005&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=13-10-2005&group=1&gblog=37 Thu, 13 Oct 2005 9:32:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-12-2006&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-12-2006&group=1&gblog=36 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่ตาหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-12-2006&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=29-12-2006&group=1&gblog=36 Fri, 29 Dec 2006 11:30:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=35 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[my photos]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=35 Tue, 01 Mar 2005 16:44:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=34 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนจิปาถะแต่เพราะนะเออ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=34 Tue, 01 Mar 2005 22:03:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=33 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Robert and Elizabeth Browning ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=33 Tue, 01 Mar 2005 19:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=32 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Shakespeares's]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=32 Tue, 01 Mar 2005 19:27:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=31 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Lord Byron ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=31 Tue, 01 Mar 2005 13:03:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=30 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[On Robert Lee Frost ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-03-2005&group=1&gblog=30 Tue, 01 Mar 2005 19:38:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=29 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[My Photos - Temples in Chiang Mai]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=29 Sat, 05 Mar 2005 21:19:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=28 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[My Photos2-- Sun, sand and sea]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=28 Sat, 05 Mar 2005 19:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=27 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[O so vast, O so mighty,]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-03-2005&group=1&gblog=27 Sat, 05 Mar 2005 0:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=26 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[shooting????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=26 Thu, 05 Jan 2006 20:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=25 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[หมากับทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=05-01-2006&group=1&gblog=25 Thu, 05 Jan 2006 11:36:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=24 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำตาอดีต บทแปล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=24 Tue, 22 Feb 2005 16:25:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=23 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[I do not love thee, I do not love thee]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=23 Tue, 22 Feb 2005 16:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=22 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลวเทียน ระฆังลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=22 Tue, 22 Feb 2005 16:10:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=21 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[สายหยุด และเจ้าสาวแห่งความเศร้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=21 Tue, 22 Feb 2005 14:49:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=20 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[แค้นมือกระบี่2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=20 Tue, 22 Feb 2005 2:21:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=19 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายกำลังภายในขนาดสั้นเรื่อง แค้นมือกระบี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=19 Tue, 22 Feb 2005 2:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=18 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนเก่าและแน้มมาก3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=18 Tue, 22 Feb 2005 1:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=17 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนเก่าและแน้มมาก2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=17 Tue, 22 Feb 2005 19:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=16 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กลอนเก่าและแน้มมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-02-2005&group=1&gblog=16 Tue, 22 Feb 2005 0:38:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-10-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-10-2005&group=1&gblog=15 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ อดีต----บทรำพึงที่สุขและเศร้าระคนกันไป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-10-2005&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=01-10-2005&group=1&gblog=15 Sat, 01 Oct 2005 1:56:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=14 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[I wish I could remember that first day, ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=14 Fri, 30 Sep 2005 2:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=13 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Pippa's Song and How Do I Love Thee?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=13 Fri, 30 Sep 2005 18:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=12 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เมือเราสอง...จากกัน When we two parted ---- Lord Byron]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=12 Fri, 30 Sep 2005 18:39:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=11 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[We'll go no more a roving---- Lord Byron]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=11 Fri, 30 Sep 2005 17:29:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=10 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[Nothing Gold Can Stay- Robert Frost]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=1&gblog=10 Fri, 30 Sep 2005 17:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-10-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-10-2005&group=5&gblog=1 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[กางเกงมหัศจรรย์--- The Sisterhood of the Traveling Pants]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-10-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=10-10-2005&group=5&gblog=1 Mon, 10 Oct 2005 23:28:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=4&gblog=1 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[The Lord of the Rings]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=30-09-2005&group=4&gblog=1 Fri, 30 Sep 2005 18:31:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=9 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักจึ่งไม่ยืนอยู่บนเหตุผล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=9 Thu, 06 Oct 2005 0:30:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=8 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[In faith, I do not love thee with mine eyes]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=06-10-2005&group=1&gblog=8 Thu, 06 Oct 2005 0:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-03-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-03-2005&group=1&gblog=7 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักจิต (ประสบการณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-03-2005&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-03-2005&group=1&gblog=7 Wed, 09 Mar 2005 2:31:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=6 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่อง พระเจ้า เทพเจ้า และเทวดา2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=6 Sun, 22 Jan 2006 23:08:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=5 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่าเรื่อง พระเจ้า เทพเจ้า และเทวดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=22-01-2006&group=1&gblog=5 Sun, 22 Jan 2006 15:18:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=4 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[the Lord of the Rings - ศึกธำมรงค์เลือด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=4 Wed, 02 Mar 2005 15:33:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[แด่ผู้ทุกข์ระทม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=02-03-2005&group=1&gblog=3 Wed, 02 Mar 2005 17:27:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-01-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-01-2006&group=1&gblog=2 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[ริมฝั่งทะเลทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-01-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=04-01-2006&group=1&gblog=2 Wed, 04 Jan 2006 0:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-01-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-01-2006&group=1&gblog=1 http://dahachada.bloggang.com/rss <![CDATA[นภาอัคคี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-01-2006&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dahachada&month=09-01-2006&group=1&gblog=1 Mon, 09 Jan 2006 12:38:25 +0700